بهترین مرجع مقالات طراحی سایت در مشهد بهترین مرجع مقالات طراحی سایت در مشهد .

بهترین مرجع مقالات طراحی سایت در مشهد

نقشه سفر مشتری چیست و چگونه می‌توان آن را طراحی کرد؟


شما قبل از آن که بتوانید به یوزرها خویش یاری فرمایید و یا این که تجربه آنها‌ را بهبود ببخشید، بهتر میباشد طراحی سایت در مشهد به فهم و شعور صحت از آن ها برسید. می بایست بدانید استفاده کننده قبل از آغاز فعالیت با شما، هنگام شناخت با محصولتان و حتی بعداز به کارگیری از آن چه مسیری را طی کرده و در هر مرحله چه رمانتیک داشته میباشد.

همیشه از خویش بپرسید یوزرها چه‌گونه از کالا ما به کار گیری می‌نمایند؟ هر طراح کالا می بایست جوابی برای این پرسش اصلی داشته باشد، برای جواب به‌این پرسش، مایحتاج میباشد طراحان از لحاظ استفاده کننده تمام مسیر را به سمت هدفی که از پیش رقم خورده، طی نمایند. برای اطمینان از این‌که استفاده کننده شایسته ترین تجربه ممکن را از مال شما به دست‌آورده، ما یحتاج میباشد نقشه راهی از مهاجرت وی در جنس خویش ساخت فرمائید.

امروزه نقشه هجرت مشتری از اقدامات مایحتاج و ضروری در سوی ارتقاء نرخ تبدیل کسب و فعالیت، ارتقاء فروش، جذب مشتری و… میباشد، تنها مایحتاج میباشد به ادراک صحت از یوزرها خویش در‌این مسیر برسید. به دنبال میخواهیم شمارا با این مسافرت و چگونگی پباده سازی آن آشنا کنیم با ما در‌این مسافرت یار و همدم باشید.


نقشه هجرت مشتری چه می باشد؟
کلاً نقشه مسافرت مشتری مشتمل بر سناریوهای مختلفی از طرز خوی و رابطه مخاطب با فرآورده و مارک شما میباشد،‌ شما میتوانید نقشه مهاجرت خویش را با صورت‌ها و فرم‌های مختلفی نشان دهید ولی در حیث داشته باشید مجموع مراحلی که مرحله به مرحله طی میگردد تا مخاطب به مقصود متبوع شما رسد به یار احساسات، عمل‌ها و نقاط درد وی در هر مرحله می بایست ذکر خواهد شد.

کلاً پروسه و فرایندهای تعامل مخاطب با مال را درین نقشه نشان خوا هیم بخشید. دیگر نباید مانند زمانه قدیم کسب و کاری را رویه انداخت و در انتظار گردهمایی تا ببینیم مشتریان چه طور با فرآورده ما رابطه برقرار می‌نمایند، می بایست قبل از استارت عمل و هدر دادن هزینه و مقطع، از آینده کسب و فعالیت خویش تا حدی آشنا شویم.

داده ها ما یحتاج در نقشه مهاجرت مشتری:
پرسونا: اکران داده ها بدون نقص از شخصی که نماینده‌ای از جامعه هدفتان میباشد. در تعریف‌و‌تمجید پرسونا بایستی شخصی ذهنی در حیث بگیرید که در دنیای حقیقی وواقعی میتواند نماینده‌ی مخاطبان کسب و عمل شما باشد که با یاری آن می توانید به فهم صحت از یوزرها خویش برسید.

احساسات: به صورت معمول فراز و نشیب‌های احساسات استفاده کننده در هنگام به کار گیری از فرآورده شما در‌این قسمت ذکر میگردد. (عصبانی، خرسند، ناامید، کنجکاو و… )

نقاط تماس یا این که تعامل: کل نقاط تعامل و کارهایی که سبب تولید رابطه مخاطب با شما می گردد می بایست درین نصیب در لحاظ گرفته خواهد شد. هرچه تعداد نقاط تماس شما بیشتر باشد،‌ پیچیدگی نقشه مسافرت مشتری شما بیشتر می گردد. به‌دنبال بیشتر در امر این قسمت توضیح داده میشود.

شبکه‌ها: دربرگیرنده کل جای ‌ها و یا این که نصیب‌هایی میباشد که ارتباطات و تعاملات مخاطب در آن‌جا انجام یافته میباشد.

داده‌ها را توده‌آوری فرمایید.
عمل خویش را با اطلاعاتی که از یوزرها دارید آغاز نمائید. از منابع و ایده ها مجموعه خویش به کار گیری نمائید.

از شایسته ترین نحوه‌های عده‌آوری داده ها مذاکره با یوزرها میباشد.

در هنگام رای زنی شما حتی با نگاه کردن می توانید داده ها متعددی از یوزرها به دست‌آورید.

پس از انجام گفتگو‌ می بایست نکات مایحتاج که به شما نشان میدهد یوزرها در طی استعمال از کالا چه مسیری را طی کرده‌اند و احساسات و عمل‌های آنان در‌این مسیر چه بوده میباشد را استخراج نمایید.

در صورتی هنوز با چگونگی انجام گفتمان آشنا نیستید ما در “نوشته‌علمی ​​چه‌گونه یک مذاکره غالب در پروسه پباده سازی مال داشته باشیم؟” تماما فرایند انجام گفت‌و‌گو پیروز را توضیح داده‌ایم که در‌این مسیر به شما یاری فراوانی خواهد کرد.

چنانچه در اکنون پباده سازی نقشه مهاجرت مشتری در یک اینترنت‌وبسایت میباشید از داده‌های گوگل آنالیتیکس مثل نرخ کلیک (click-through rate)، ردیابی حادثه ها (event tracking)و… به کار گیری نمایید. همینطور میتوانید با مجموعه فروش و سرویس ها مشتریان خویش حرف نمایید و یا این که حتی گهگاه به مکان آنان با یوزرها خویش حرف فرمائید. از هر روشی که به شما در پباده سازی نقشه هجرت مشتری یاری می‌نماید استعمال نمائید.

هشت گام برای تنظیم‌ی نقشه مهاجرت مشتری:
قبل از آغاز پباده سازی نقشه مهاجرت مشتری بایستی هدف ها کسب و فعالیت و محصولتان را با مجموعه خویش فی مابین بگذارید تا کلیه بدانند مخاطب در‌این مسیر بایستی به سوی چه مقصدی جنبش نماید، این فعالیت به شما این قابلیت و امکان را میدهد تا بتوانید هدف ها کسب و فعالیت را با هدف ها یوزرها هم‌سو کرده و کلیه به سمت یک مقصد تکان فرمائید.

۱) گزینش محدوده
احتمالا هنگامی که مقصود کسب و عمل خویش را معین کرده‌اید همچنان مسیر اساسی تکان برای شما گنگ و نا مفهوم میباشد چون از بالا نظاره‌گر تمامی‌ی مسیرها می باشید و نمی‌دانید از کدام منش می بایست نقشه مسافرت مشتری خویش را ابتدا فرمایید. در پباده سازی نقشه هجرت مشتری می بایست جزئییات همگی فرآیند و نصیب‌ها را سنجیده شود.

تلاش فرمایید خویش را در نقش استفاده کننده قرار داده و گام به گام فرایندها را طی نمایید. در حالتی که بخواهید تمامی روند را هم زمان پیش ببرید نمی‌توانید فهم صدق از یوزرها خویش به دست‌آورید بلکه می بایست با گزینش محدوده و غرض در اولِ فعالیت، معلوم فرمایید و تازمانیکه جزئییات موردنیاز در هر مرحله به صورت ظریف یافت نشده مرحله بعدی از عمل مقدمه نشود.

۲) تعریف و تمجید پرسونا

استفاده کننده شما که می باشد؟
نقشه مسافرت مشتری مدام بر روی یک شخصیت تمرکز می‌نماید.(شخصی که تجربه مسافرت در‌این مسیر را دارااست.) پرسونا مدام بایستی بر پایه ی اطلاعاتی که در خصوص جامعه مقصود خویش دارید تمجید گردد، به همین برهان میباشد که در بالا می بایست عمل را با پژوهش ها استفاده کننده استارت فرمائید. داشتن داده ها مورد نیاز در زمینه‌ی یوزرها بازدارنده از منحرف شدن ما درین مسیر می گردد و در غایت می‌قدرت با اطمینان اذعان کرد مسیر رقم خورده به طور کامل در سوی مسیر کاربرانمان میباشد.

کلیه داده ها مورد نیاز از جامعه مقصود خویش را توده‌آوری و آنالیز فرمایید:

با یوزرها حقیقی و واقعی از جامعه غرض خویش گفتمان نمائید.
سوال های گفتمان را از پیش فراهم فرمایید.
در انتها نتیجه ها رای زنی با یوزرها را آنالیز نمایید
۳) یادداشت نمایش و انتظارات یوزرها
نمایش وضعیتی را تعریف می‌نماید که نقشه مهاجرت می بایست به آن بپردازد، این سناریوها میتواند حقیقی و واقعی و یا این که صرفا یک پیش‌بینی باشد.

همینطور تمجید انتظارات پرسونا در کنار این سناریوها یاری متعددی به ما در پباده سازی محصولی به طور کامل کاربرپسند می‌نماید. احتمالا هنوز کاملا با نمایش و چگونگی تعریف و تمجید آن آشنا نشده‌اید به دنبال با یک نمونه تماما این قضیه را شعور خواهید کرد.

اینترنت نرم افزار چه می‌باشد و چه تفاوتی با نرم افزار دارااست؟
ساعت ۳ عصر میباشد و شخصی خسته از محل کارش خارج آمده از روش نرم‌افزار‌ای روی گوشی خویش ماشین کرایه ای پیشنهاد داده و توقع دارد کمتر از پنج دقیقه ماشین را اخذ نماید.

نمونه روایت شده یک مثال بدون نقص نمایش از پرسونای متبوع میباشد. چرا‌که شم استفاده کننده، انتظار وی از فرآورده و موقعیتش تماما گفته شده میباشد.

۴) ساخت‌و‌ساز لیستی از نقاط تماس یا این که تعامل
نقاط تعامل به عبارتی جای ‌هایی می باشند که یوزرها از روش آنان با جنس شما رابطه برقرار می‌نمایند، نصیب‌هایی که استفاده کننده با کلیک کردن ویا لمس کردن آنان رابطه خویش را با شما استارت کرده و احتمالا یک گام به هدفتان مجاورت‌خیس گردیده باشد.

به عنوان مثال استفاده کننده از روش کانال‌های اجتماعی با شما آشنا گردیده و از به عبارتی نحوه رابطه خویش را استارت نموده است. در سود نقاط تماس مطلقا در اینترنت‌وب سایت و نرم افزار قرار ندارند، حتی پست الکرونیکی‌های بازاریابی، تبلیغات و… نیز می توانند نقاط تعامل مخاطب با شما باشند.

۵) در لحاظ به چنگ آوردن هدف ها استفاده کننده
چه چیز سبب ساز میشود مخاطب با جنس شما رابطه برقرار نماید؟
مخاطب برای حل چه مشکلی سمت جنس شما آمده‌میباشد؟
چرا استفاده کننده از در میان دیگر رقبا شما‌را گزینش می‌نماید؟
همگی این‌ها سوالاتی میباشد که قبل از فراهم‌سازی کالا خویش می بایست به آنان جواب دهید، پاسخ هر یک از این سوال های شما‌را به اهدافی که در لحاظ دارید مجاورت‌خیس می‌نماید.

با یافتن هدف ها و اشتباهات استفاده کننده و نقاط تمایز خویش از سایر رقبا می توانید از آینده مال خویش اطمینان نتایج فرمایید و این عمل سبب ساز میگردد یوزرها بیشتری به شما اعتماد نمایند چون میدانند مال شما مشکلی از اشتباهات آن ها را برطرف خواهد کرد.

 


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۱۱:۱۰ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)